Categoria relacionada amb els projectes que es desenvolupen a 1r d'ESO.