En aquest curs treballarem el període històric de l'Edat Moderna i temes de geografia econòmica i política actuals