Topic Name Description
URL Web de tecnologies 2n
web
Producció i distribució d'energia elèctrica. File Combustibles fòssils. El carbó

Combustibles fòssils. El carbó

File Combustibles fòssils. El gas

Combustibles fòssils. El gas

File Combustibles fòssils. El petroli

Combustibles fòssils. El petroli

File Central hidroelèctrica

Central hidroelèctrica

URL Vídeo. El mix elèctric

Vídeo. El mix elèctric

URL Vídeo. El carbó i les centrals tèrmiques

Vídeo. El carbó i les centrals tèrmiques

URL Vídeo. Energia nuclear

Vídeo. Energia nuclear

File Document del pòster 1: el petroli

Document del pòster 1: el petroli

File Document del pòster 2. El gas natural

Document del pòster 2. El gas natural

File Full de preguntes de les energies renovables

Preguntes energies renovables

File Centrals tèrmiques solars

Centrals tèrmiques solars

File Centrals geotèrmiques

Centrals geotèrmiques

URL Vídeo energia solar. Experiments

Energia solar