1ª sessió: Jornada d'aprofundiment del recurs USEE a secundària

Els dilluns dia 13 i 20 d’abril vam participar a la Jornada d’aprofundiment del recurs USEE a secundària, organitzada des dels Serveis d’Orientació i Educació, amb la Joana Ferrer com a cap.
La principal idea que vam poder extreure fou la consideració del recurs USEE com a factor de creixement del centre. 

Cal entendre la USEE com un recurs de tot el centre, no pas un afegit per a determinats alumnes que necessiten una atenció diferent. Tot l’alumnat té unes característiques pròpies i, per tant, tots necessiten d’una atenció adequada a les seves necessitats. Per aquest motiu tot l’alumnat del centre, així com el professorat, es pot beneficiar d’aquest recurs.
Des de la USEE s’elaboren materials que poden ser extensibles a alumnat “no-USEE”, es busquen estratègies de resolució davant de determinats conflictes, etc.
I no hem d’oblidar que hi ha innovació quan hi ha un canvi, una millora. Per tant, la USEE com a recurs cal tractar-la com a innovació. 
Per a que realment la USEE es visqui com a recurs de tot el centre cal que tot el claustre estigui implicat i, sobretot l’equip directiu. Només des del treball en equip es podrà configurar de manera òptima.

En definitiva, fou una jornada de dues sessions per a reflexionar, com a centre, sobre el recurs USEE i el seu servei i aprofitament en la vida de cada Institut. Source: Departament d’Orientació