Crèdits de síntesi i projectes de recerca

Durant tota aquesta setmana els alumnes estan treballant i realitzant el crèdit de síntesi i el projecte de recerca.

L’avaluació d’aquests treballs consta d’una presentació oral de cada equip davant d’un tribunal de professors, fent ús de mitjans informàtics, i del lliurament d´una memòria escrita on quedi reflectida la investigació que han realitzat en aquests dies.

El treball de síntesi de 1r, 2n i 3r i el projecte de recerca de 4t són un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes de forma autònoma. L’alumnat ha de ser capaç d’aplicar amb iniciativa les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per resoldre qüestions relacionades amb la vida pràctica.

Us deixem amb una mostra fotogràfica del treball fet a l´aula durant aquesta setmana.

Sort demà a tots davant el tribunal !!!

 
 

bty