Consell d´Adolescents de Molins de Rei

L´Ajuntament de Molins engegarà en les properes setmanes una iniciativa dedicada als nois i noies de la vila. Es tracta de crear un Consell d´Adolescents on els joves tinguin l´oportunitat de presentar propostes i projectes destinats als adolescents, així doncs els nois i noies de la ciutat tindran el seu propi espai per ser escoltats i participar de les decisions de l´Ajuntament en els assumptes públics que impliquin a la gent jove de la ciutat.

Des de l´Institut vam organitzar una xerrada informativa per tots els alumnes de la ESO, un responsable de l´Ajuntament els va informar de en què consistia exactament aquesta iniciativa i com podien formar part.

La resposta dels alumnes va ser molt positiva i van valorar molt positivament aquesta iniciativa que els dóna la oportunitat de tenir veu en els projectes destinats als joves que pugui dur a terme l´Ajuntament.