Tabac? No, gràcies !

Fa uns dies els alumnes de Primer de la ESO han visitat l’exposició “El tabac al descobert” a càrrec de la Federació Obrera de Molins de Rei.

Aquesta iniciativa forma part del Pla d’Acció Tutorial d’aquest curs escolar amb l’objectiu principal de que els nois i noies coneguin millor què és el tabac i tot el que l’envolta. Un dels propòsits és provocar i generar actituds contràries a aquesta substància, que té un gran poder addictiu especialment entre els joves i que a més provoca greus problemes de salut.

L’exposició pretén conscienciar i alhora evitar l’ experimentació amb el tabac a través de proporcionar als alumnes diverses informacions sobre quines substàncies conté una cigarreta, com afecta a la nostra salut o quines estratègies fan servir les tabaqueres per promoure la venda i captar nous clients.

Esperem que aquest tipus d’iniciatives fomentin consciència en els joves i adolescents i els ajudi a no caure en els perills tòxics i addictius del tabac .