Concurs literari de Sant Jordi 2021

S’apropa una data molt especial pel que fa al món literari, Sant Jordi! Aquest any torna el concurs literari del centre. A continuació trobareu tota la informació i les bases necessàries per poder participar.BASES DEL CONCURS:

1. En aquest concurs, hi poden participar tots els alumnes de l’institut.

2. S’estableixen tres categories:

A: 1r i 2n d’ESO

B: 3r i 4t d’ESO

C: Batxillerat

3. Els treballs escrits, de tema lliure, han de ser individuals, inèditsi escrits en català, en castellà, en anglès, en francès o en alemany(a ordinador en fulls A4, lletra Arial; cos 12 i a doble espai).

4. Hi haurà dues modalitats:

4.1. El millor poemade tema lliure (extensió: màximuns 20 versos), un per a cada categoria (A,B,C). Pot ser un poema visual.

4.2. La millorprosa de tema lliure(extensió: màxim 4 folis)

5. Els treballs tindran un títol i es faran arribar a secretaria en un sobre gran, a l’exterior del qual figuraran aquestes dades: concurs literari de Sant Jordi 2021, el títol del treball, la categoria (A, B o C) i la modalitat (poesia, prosa).

Dintre d’aquest sobre se n’inclourà un altre de tancat (i més petit), amb el títol del treball, la categoria i la modalitat anotats a l’exterior i, a l’interior, hi constarà el nom i els cognoms del concursant en una targeta (full petit de cartolina blanca).

6. El jurat estarà format per professorat del centre.

7. Hi haurà premis (xec regal per a material escolar) per a cada categoria i modalitat. El jurat, però, es reservarà el dret de declarar desert algun premi.

8. La data de termini de presentació de treballs serà el dia 16 d’abril, a la secretariade l’institut.

9. Els treballs guanyadors es donaran a conèixer el dia23 d’abril(Sant Jordi).

Source: La biblioteca recomana