El centre

Història
L’Institut de Molins de Rei va començar a funcionar a partir de setembre de 1971, com un centre de Batxillerat. Era una resposta de les autoritats municipals i ministerials a les demandes de les famílies que aspiraven que els seus fills tinguessin accés a l’ensenyament superior i optaven per un model educatiu públic, gratuït, desvinculat dels ordes religiosos i amb coeducació de nois i noies a les aules.
L’edifici, ubicat en uns terrenys cedits a l’ajuntament en una zona allunyada del centre, tenia, a més de les aules, biblioteca i laboratoris d’experimentació, però l’escàs interès de les autoritats per la qualitat de la construcció va demostrar-se quan als pocs mesos de funcionament un moviment de terres va provocar desperfectes seriosos i va obligar a desplaçar les classes a altres escoles de la població fins la construcció d’un mur de contenció.

Malgrat aquestes dificultats la matrícula dels torns de diürn i nocturn va anar augmentant curs a curs i va establir-se un estil de convivència entre l’alumnat i el professorat marcat pel respecte a la pluralitat i al diàleg, sense deixar de banda les inquietuds de la resta de la societat, en uns moments de crisi del règim franquista.

El traspàs del centre a les competències de la Generalitat per l’aplicació de l’Estatut de 1979 va donar pas a una nova etapa en la que s’encetaren lentes millores a l’edifici, encara amb situacions de precarietat com l’existència de goteres o la manca de calefacció, i van començar a estabilitzar-se les places de professorat desprès de les reivindicacions dels professors no numeraris. La catalanització de l’ensenyament, present al centre abans de la Llei de Normalització Lingüística, i la celebració de jornades culturals, cinema, festes i intercanvis eren factors d’atracció de l’alumnat que va augmentar fins requerir la instal.lació de barracons al pati.

Desprès de les obres de reforma efectuades entre 1991 i 1993, l’ampliació de l’edifici va permetre eliminar els barracons del pati, augmentar les aules especialitzades, entre elles les de tecnologia i informàtica, i comptar amb un gimnàs per adequar-se als requeriments de la LOGSE que va començar a aplicar-se a partir del curs de 1994-1995.
Avui, l’IES Lluís de Requesens manté la seva oferta d’ensenyament públic gratuït a la que deu els seus orígens i aplica els valors de la pluralitat i de la participació, bases de la seva línia educativa al llarg de la seva trajectòria, des dels nivells d’escolarització obligatòria fins als cursos de Batxillerat, en règim de diurn i nocturn, facilitant la continuïtat dels estudis de grau mitjà i l’accès als estudis superiors

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.