Normes d’organització i funcionament de centre per a les famílies, 2017-18