PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-2021

 Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició:

 Publicació llista d’espera del centre:

Alumnes preinscrits:

LLISTAT BAREM PREINSCRIPCIÓ ESO. Podeu consultar les llistes ordenades definitives, a través del següent arxiu:

El termini per a la preinscripció a l’ESO 2020-2021 és del 13 al 22 de maig.

Hem organitzat tota la informació que us pot caldre en els següent documents:

1) La consulta a l’oferta oficial de places per a l’educació secundària obligatòria : http://mapaescolar.gencat.cat/

2) La presentació del nostre projecte educatiu:

3) El recull de totes les informacions relatives al procés de preinscripció (calendari, documentació i criteris de prioritat, sol·licitud de preinscripció):

Per a qualsevol dubte, podeu adreçar un correu electrònic a:

També podeu trobar tota la informació sobre la preinscripció a l’ESO en els següents webs oficials: