TASQUES I FEINES PER L’ALUMNAT D’ESO I BATXILLERAT

SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 5 D’ABRIL:

ALUMNES PRIMER D’ ESO:

ALUMNES SEGON D’ ESO:

ALUMNES TERCER D’ ESO:

ALUMNES QUART D’ ESO:

ALUMNES PRIMER DE BATXILLERAT:

ALUMNES SEGON DE BATXILLERAT:

PRIMERA QUINZENA: DEL 16 AL 29 DE MARÇ

ALUMNES de PRIMER D’ ESO:

ALUMNES DE SEGON D’ESO:

ALUMNES DE TERCER D’ESO:

ALUMNES DE QUART D’ESO:

ALUMNES DE PRIMER DE BATXILLERAT:

ALUMNES DE SEGON DE BATXILLERAT: